หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

สื่อเผยแพร่
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ร่วมกันจัดงาน GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum 2019 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชียวชาญระดับโลก ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นวิทยากร และ แบ่งปันแนวคิดสำคัญไว้ในหนังสือเล่มนี้

27 มีนาคม 2563