logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564มกราคม1,153,494
22563ธันวาคม1,147,656
32563พฤศจิกายน1,136,397
42563ตุลาคม1,132,742
52563กันยายน1,151,320
62563สิงหาคม1,118,003
72563กรกฎาคม1,114,026
82563มิถุนายน1,110,826
92563พฤษภาคม1,108,475
102563เมษายน1,105,327
112563มีนาคม1,101,656
122563กุมภาพันธ์1,092,270
Update at 06/03/2564