logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564เมษายน1,160,068
22564มีนาคม1,158,683
32564กุมภาพันธ์1,156,651
42564มกราคม1,153,494
52563ธันวาคม1,147,656
62563พฤศจิกายน1,136,397
72563ตุลาคม1,132,742
82563กันยายน1,151,320
92563สิงหาคม1,118,003
102563กรกฎาคม1,114,026
112563มิถุนายน1,110,826
122563พฤษภาคม1,108,475
Update at 14/06/2564