logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12563กันยายน1,151,320
22563สิงหาคม1,118,003
32563กรกฎาคม1,114,026
42563มิถุนายน1,110,826
52563พฤษภาคม1,108,475
62563เมษายน1,105,327
72563มีนาคม1,101,656
82563กุมภาพันธ์1,092,270
92563มกราคม1,088,228
102562ธันวาคม1,084,772
112562พฤศจิกายน1,081,196
122562ตุลาคม1,080,129
Update at 24/10/2563