logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564มีนาคม1,158,683
22564กุมภาพันธ์1,156,651
32564มกราคม1,153,494
42563ธันวาคม1,147,656
52563พฤศจิกายน1,136,397
62563ตุลาคม1,132,742
72563กันยายน1,151,320
82563สิงหาคม1,118,003
92563กรกฎาคม1,114,026
102563มิถุนายน1,110,826
112563พฤษภาคม1,108,475
122563เมษายน1,105,327
Update at 20/04/2564