ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12562ธันวาคม1,084,772
22562พฤศจิกายน1,081,196
32562ตุลาคม1,080,129
42562กันยายน1,099,268
52562สิงหาคม1,088,454
62562กรกฎาคม1,084,292
72562มิถุนายน1,079,929
82562พฤษภาคม1,076,589
92562เมษายน1,086,660
102562มีนาคม1,069,378
112562กุมภาพันธ์1,066,071
122562มกราคม1,062,539
132561ธันวาคม1,056,825
142561พฤศจิกายน1,048,043
152561ตุลาคม1,042,351
Update at 14/01/63