ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สถิติการใช้บริการ กบข.


57,289 ราย

4,197 ราย

49,871 ราย

เดือน ออมเพิ่ม (ราย) ออมต่อ (ราย) แผนทางเลือกการลงทุน (ราย)
ธ.ค.-6257,2894,19749,871
พ.ย.-6255,9624,21348,481
ต.ค.-6255,6984,19046,933
ก.ย.-6255,6863,77845,517
ส.ค.-6254,5243,80344,103
ก.ค.-6253,1563,80442,969
มิ.ย.-6251,8553,80641,126
พ.ค.-6250,6743,81640,072
เม.ย.-6249,4003,82038,713
มี.ค.-6247,8193,83737,015
ก.พ.-6246,2243,88935,446
ม.ค.-6245,8383,93233,817
ธ.ค.-6142,7853,95532,615
พ.ย.-6142,2833,95332,080
ต.ค.-6141,5703,94231,376
ก.ย.-6142,1123,40930,837