นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ


กบข. ร่วมงานสัมมนา Thailand Sustainable Investment 21 มกราคม 2562นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 4 จากขวา) เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ The Opportunities and Challenges in Sustainable Investment in Thailand ในงาน Thailand Sustainable Investment เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการลงทุนที่ยั่งยืน งานดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา

21 มกราคม 2562