นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


กบข. จัดงาน ESG Investing Conference ร่วมกับองค์กรระดับโลก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และปลุกกระแสให้นักลงทุนสถาบัน ลงทุนอย่างมี ESG เพิ่มมากขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ OECD , World Bank Group, PRI และ UNDP จัดงานสัมมนาหัวข้อ ESG Investing: Returns Enhancing or Sacrificing? How to make it work? เพื่อนำเสนอประเด็นการลงทุนที่สำคัญ คือ ESG Investing, Impact Investing และ ESG Integration โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาแบ่งปันองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และตัวอย่างการนำปัจจัย ESG ไปใช้ในการลงทุนจนเกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2561


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้