หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม กบข.ประกาศผลรางวัลในกิจกรรมประกวดภาพวาด หัวข้อ “รู้...รักการออม ตามคำแม่สอน”
 * ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด กบข. สงวนสิทธิ์ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกในทุกกรณี
 * เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 * กบข. จะทำการจัดส่งแบบฟอร์มและรายละเอียดการรับเงินรางวัลไปยังอีเมลเดิมที่ท่านได้จัดส่งผลงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด และขอบคุณพันธมิตรสวัสดิการสำหรับการสนับสนุนรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ โดยสมาชิกสามารถติดตามผลงานผู้ชนะการประกวด และข่าวสารและกิจกรรมในครั้งต่อไปได้จาก GPF Community ทุกช่องทาง


ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.) 
ระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.) 
รางวัล Popular Vote

ประกาศรายชื่อ 50 ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตผลงานทื่ชื่นชอบ

     ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกกรุณาส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) ของ กบข. โดยพิมพ์ และคำว่า “แจ้งสิทธิ์รับของที่ระลึกกิจกรรมประกวดภาพวาด” ตามด้วยชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
19 กันยายน 2565


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้