หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวดวงใจ เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และตัวแทนจากกลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้การต้อนรับนายพลศักดิ์ วิศาลศักดิ์ เลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าฝ่ายบริหารค่าตอบแทน บัญชีเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการบริหารงานกองทุน นโยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิก แนวคิดและวิธีการออกแบบแผนสมดุลตามอายุ (Glidepath) รวมถึงการสื่อสารกับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารกองทุน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

30 มกราคม 2567