หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
        นายรณชัย วินทวามร ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมี ดร.นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567