หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
        นางสาวดวงใจ เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมี นางรัชฎา ตรงดี ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567