หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กบข. ปรับโฉมแอปใหม่ ให้ใช้งานง่าย สะดวกขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก พร้อมตั้งเป้าพัฒนาเมนู My GPF & My GPF Twins เพื่อเพิ่มระดับความไว้วางใจการดำเนินงาน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. พัฒนาเปลี่ยนโฉมแอป กบข. My GPF Application ให้สมาชิกใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมีฟีเจอร์ใหม่ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก

โดยแอป กบข. รูปโฉมใหม่ ในหน้าโฮม กบข. ได้คัดสรรเมนูเด่นที่อยากแนะนำให้สมาชิกเข้าใช้งานตลอดระยะเวลารับราชการ ได้แก่ เมนูเลือกแผนการลงทุน เมนูออมเพิ่ม เมนู My GPF & My GPF Twins เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point และเมนู Activity อีกทั้งสมาชิกยังสามารถสร้างเมนูโปรดของตนเองได้โดยเลือกจากเมนู
อื่น ๆ ในแอปมาแสดงในหน้าโฮมและสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ตามต้องการจากเมนูทั้งหมดที่ กบข. ได้แบ่งหมวดหมู่เมนูให้สมาชิกสามารถเลือกใช้งานได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กบข. ได้ปรับและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในหน้าโฮม โดยเมนูบัญชีของฉันได้ปรับการแสดงผลแบบไม่แสดงยอดเงินในหน้าแรกของแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ชื่อว่า
My Account ซึ่งรวมข้อมูลสำคัญของสมาชิกไว้ในที่เดียว ทั้งข้อมูลการออม การลงทุนกับ กบข. อัตราผลตอบแทน ยอดเงินปัจจุบัน และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย สมาชิกสามารถอัปเดตแอป กบข. My GPF Application ผ่านทาง App Store และ Google Play ได้แล้ววันนี้

ทั้งนี้ แอป กบข. My GPF Application มีสมาชิกเข้าใช้งานกว่า 9 แสนบัญชี หรือประมาณ 74% ของสมาชิก กบข. ทั้งหมด (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 67) และมีแผนที่จะเพิ่มระดับความไว้วางใจการดำเนินงานของ กบข. ด้วยการพัฒนาเมนู My GPF & My GPF Twins ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้สมาชิกวางแผนบริหารเงินลงทุนแบบรายบุคคล (Personalization) สามารถประเมินเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ ทำให้สมาชิกมีระยะเวลาเพียงพอในการสะสมเงินออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน โดย กบข. จะทำการศึกษาทบทวนความเพียงพอ ณ เกษียณ เพื่อจัดกลุ่มสมาชิก (Segmentation) และกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกำหนดเป้าหมายการออมให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของสมาชิก


24 เมษายน 2567