หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม กบข.
72 KM | 72 Day : GPF Charity Virtual Run ปันความสุข ยิ่งให้ ยิ่งได้

        กบข. ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สะสมระยะทาง 72 กิโลเมตร 72 วัน โดยทุก 1 กิโลเมตร จะแปลงเป็นเงินบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี

        กิจกรรมดังกล่าวส่วนหนึ่งของ “โครงการ กบข. เทิดไท้องค์ราชัน รวมพลังจิตอาสาสร้างความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
กติกาการร่วมกิจกรรม

        1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

        2. ส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยถ่ายภาพหน้าลู่วิ่ง หรือเซฟภาพหน้าจอมือถือจากแอปพลิเคชั่น เช่น Garmin, Fitbit, Apple Watch และ Strava เป็นต้น ที่แสดงระยะทางและเวลาในการวิ่ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน)

        3. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น

        4. กบข. อาจมีการพิจารณาตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมภายหลัง และขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

        15 พฤษภาคม-20 กรกฎาคม 2567    สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

        15 พฤษภาคม-25 กรกฎาคม 2567    ส่งผลการร่วมกิจกรรม

รางวัลและของที่ระลึก

    สมาชิก กบข. ที่ทำกิจกรรมสำเร็จจะได้รับ  100 Point และ e-Certificate (หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม)


15 พฤษภาคม 2567