เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12566ตุลาคม1,206,276
22566กันยายน1,221,566
32566สิงหาคม1,210,150
42566กรกฎาคม1,206,094
52566มิถุนายน1,201,963
62566พฤษภาคม1,200,892
72566เมษายน1,200,289
82566มีนาคม1,198,378
92566กุมภาพันธ์1,196,926
102566มกราคม1,195,039
112565ธันวาคม1,192,093
122565พฤศจิกายน1,188,489
Update at 29/11/2566