เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12567เมษายน1,234,178
22567มีนาคม1,232,397
32567กุมภาพันธ์1,229,010
42567มกราคม1,225,243
52566ธันวาคม1,221,043
62566พฤศจิกายน1,214,298
72566ตุลาคม1,206,276
82566กันยายน1,221,566
92566สิงหาคม1,210,150
102566กรกฎาคม1,206,094
112566มิถุนายน1,201,963
122566พฤษภาคม1,200,892
Update at 18/05/2567