logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564ตุลาคม1,156,361
22564กันยายน1,179,124
32564สิงหาคม1,177,131
42564กรกฎาคม1,172,987
52564มิถุนายน1,169,925
62564พฤษภาคม1,165,165
72564เมษายน1,160,068
82564มีนาคม1,158,683
92564กุมภาพันธ์1,156,651
102564มกราคม1,153,494
112563ธันวาคม1,147,656
122563พฤศจิกายน1,136,397
Update at 27/11/2564