เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของ ท่าน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใกล้เคียง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ที่จะทำให้ กบข. เข้าใจว่าผู้ใช้งานมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ กบข. อย่างไร
 • เพื่อให้ กบข. ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ กบข. สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
คุกกี้ช่วยให้ กบข. ทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของ กบข. เพื่อที่ กบข. จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านและช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของ กบข. ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น
ประเภทคุกกี้ รายละเอียด
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร
(Strictly Necessary cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของ กบข. เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ของ กบข. ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
(Analytic/Performance cookie)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กบข. สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้ กบข. เข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ กบข. พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ กบข. จำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน โดย กบข. จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของ กบข. ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น
คุกกี้ประเภทการทำงาน
(Functional cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ กบข. “จดจำ” ท่านระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์ของ กบข. ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ของ กบข. ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่าน การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ กบข.
 • คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์
 • คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง
เว็บไซต์ของ กบข. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ กบข. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ กบข. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
 1.  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร. 0 2636 1000
  เว็บไซต์ : www.gpf.or.th
 2.  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร. 0 2636 1000
  เว็บไซต์ : www.gpf.or.th
  อีเมล : อีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ กบข. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.allaboutcookies.org/
ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้