บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใหม่ป้ายแดง (กรุงศรี นิว คาร์)คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/4h6v0K

เป็นบริการสินเชื่อรถใหม่ป้ายแดงกับรถทุกยี่ห้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ โดยธนาคารกรุงศรีจะชำระค่ารถยนต์ให้แก่ผู้แทนจำหน่าย โดยสมาชิกทำสัญญาเช่าซื้อรถและมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระคืนกับธนาคารกรุงศรีเป็นรายเดือน

สิทธิพิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. บริการสินเชื่อ และรู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 84 เดือน
 4. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ระยะเวลา

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

อัตราดอกเบี้ย

รถเก๋ง - ไม่แถมประกันภัย

เงื่อนไขพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบขและครอบครัวสมาชิก กบข.

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

ดาวน์ >= 25% ขึ้นไป

ดาวน์ >= 15% ขึ้นไป

ดาวน์ 5 - < 15%

48

2.39%

2.45%

2.80%

60

2.49%

2.59%

2.95%

72

2.69%

2.79%

3.15%

84

3.19%

3.29%

3.65%

*ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/ป้ายเขียว/ป้ายฟ้า

* แบรนด์ Tata , DKSK , Foton , Maxus , Chevrolet , Nissan ปรับดาวน์เริ่มต้น 25%

รถกระบะ - ไม่แถมประกันภัย

เงื่อนไขพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบขและครอบครัวสมาชิก กบข.

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

ดาวน์ >= 25% ขึ้นไป

ดาวน์ >= 15% ขึ้นไป

ดาวน์ 5 - < 15%

48

2.45%

2.65%

2.90%

60

2.59%

2.79%

3.05%

72

2.79%

2.99%

3.25%

84

3.29%

3.49%

3.75%

*ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/ป้ายเขียว/ป้ายฟ้า

* แบรนด์ Tata , DKSK , Foton , Maxus , Chevrolet , Nissan ปรับดาวน์เริ่มต้น 25%

แถมประกันภัย *

เงื่อนไขพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบขและครอบครัวสมาชิก กบข.

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

ดาวน์ตั้งแต่ 15% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30%

48

3.75%

 

60

3.89%

 

72

4.09%

 

84

4.59%

 

*ระยะเวลาผ่อนชำระไม่ต่ำกว่า 48 งวด

*สำหรับแบรนด์ Honda(ทุกรุ่น) , Toyota(ทุกรุ่น), Isuzu(ทุกรุ่น) ยกเว้นรถตู้

*สามารถใช้บริษัทประกันได้เหมือนกับแคมเปญ KA Plus โดยแจ้งประกันภัยผ่านกรุงศรีออโต้เท่านั้น

*รถราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เข้าร่วมแคมเปญ

การค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับสมาชิกกบข. (สำหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีสมาชิก กบข. ของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ค้ำประกัน)

การทำประกันภัย

ทำประกันภัยประเภท 1 กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ธนาคาร กำหนด และ ให้บริการแจ้งการทำประกันภัย

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ

บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ
 2. มีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
 3. ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ
 4. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 6. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

ประเภทรถยนต์

เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

 1. Call Center โทร. 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6
 2. ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั่วประเทศ
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดเช่าซื้อ

 1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 2. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 3. ชำระเงินโดยใช้บริการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) ของ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ)
 4. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ
 5. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ
 6. ชำระเป็นเช็คล่วงหน้า