บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช)คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/4h6v0K

เป็นบริการสินเชื่อสำหรับสมาชิก ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และกำลังมองหาเงินสดสักก้อน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพียงนำรถและเล่มทะเบียนรถตัวจริงมาสมัครสินเชื่อกับธนาคารกรุงศรี โดยสมาชิกจดทะเบียนโอนรถให้ธนาคารกรุงศรี และทำสัญญาเช่าซื้อ มีข้อผูกพันในการผ่อนชำระคืนกับธนาคารกรุงศรีเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ระหว่างการผ่อนชำระรถยังเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงศรีจนกว่าสมาชิกได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารกรุงศรีจะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับสมาชิก โดยยังสามารถใช้รถได้ตามปกติเหมือนเดิม

สิทธิพิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 72 งวด
 4. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 5. อนุมัติภายใน 1 วันหลังเอกสารครบ
 6. รับเงินภายใน 1 วันทำการ หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว

ระยะเวลา

1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

 

อัตราดอกเบี้ยปีที่จดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบข.และครอบครัวของสมาชิกกบข.

                                                48 & 60 เดือน                                                                   72 เดือน

รถเก๋ง

รถกระบะ

รถเก๋ง

รถกระบะ

2018-2020

3.18%

3.18%

3.43%

3.43%

2017

3.30%

3.55%

3.55%

3.80%

2016

3.30%

3.55%

3.55%

3.80%

2015

3.30%

4.55%

3.55%

3.80%

2014

3.55%

3.80%

3.80%

4.05%

2013

3.55%

3.80%

3.80%

4.05%

2012

3.80%

4.20%

4.05%

4.45%

2011

3.90%

4.40%

4.15%

4.65%

2010

4.00%

4.50%

4.25%

4.75%

2009

4.10%

4.60%

4.35%

4.85%

2008

4.20%

4.70%

4.45%

4.95%

2007

4.30%

4.80%

4.55%

5.05%

2006

4.55%

5.30%

4.80%

5.55%

2005

4.80%

5.55%

5.05%

5.80%

หมายเหตุ : 
เงื่อนไขการทำประกันภัย
อัตราดอกเบี้ยประกาศ C4C ข้างต้น สำหรับกรณีทำประกันภัยชั้น 1 ผ่านกรุงศรี ออโต้ หรือ มีกรมธรรม์เดิมมากกว่า 3 เดือน เท่านั้น 
กรณีไม่มีประกันภัย หรือ กรมธรรม์เดิมเหลือน้อยกว่า 3 เดือน ให้ปฎิบัติ ดังนี้

 •    ลูกค้าเลือกแจ้ง/ทำประกันภัยชั้น 1 ผ่านกรุงศรี ออโต้ สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยประกาศของแต่ละช่องทาง หรือ
          ลูกค้าไม่เลือกแจ้ง/ทำประกันภัยชั้น 1 ผ่านกรุงศรี ออโต้ ให้บวกดอกเบี้ย 0.25% จากตารางอัตราดอกเบี้ยประกาศของแต่ละช่องทาง

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด

เงื่อนไขพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบข.และครอบครัวของสมาชิกกบข.

ปีจดทะเบียน

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด (เดือน)

ตั้งแต่ปี 2004 ขึ้นไป

72

ปี 2002+

60

ปี 2001+

48


การค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับสมาชิก กบข. (สำหรับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ต้องมีสมาชิก กบข. ของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ค้ำประกัน)

การทำประกันภัย

วงเงินเช่าซื้อตั้งแต่ 300,000 บาท ต้องทำประกันภัยประเภท 1 กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ธนาคารกำหนด และให้บริการแจ้งการทำประกันภัย

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ

บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของพนักงานและสมาชิก กบข.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ
 2. มีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
 3. ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ
 4. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 6. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

ประเภทรถยนต์

เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

 1. Call Center โทร. 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
 5. บริษัท เคาน์เตอร์เชอร์วิส จำกัด ทุกสาขาใน 7-Eleven

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดเช่าซื้อ

 1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 2. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 3. ชำระเงินโดยใช้บริการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) ของ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ)
 4. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ
 5. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ
 6. ชำระเป็นเช็คล่วงหน้า