บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ)คลิ๊กเพื่อขอสินเชื่อ https://kautolink.com/4h6v0K

บริการสินเชื่อสำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และกำลังมองหาเงินสดสักก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินโดยที่ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และสามารถชำระค่างวดมากกว่าที่กำหนด หรือ โปะ เพื่อลดเงินต้นได้

สิทธิพิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. วงเงินสูง
 3. ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
 4. ไม่มี VAT และค่าธรรมเนียมการโอน
 5. ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

ระยะเวลา

1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6 หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

 

อัตราดอกเบี้ยTerm

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อพนักงานและสมาชิกกบข.และครอบครัวของสมาชิกกบข.

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

ปี 2014 - 2020

ปี 2011 - 2013

ปี 2005 - 2010

ปี 2001 - 2004

Term 24

11.50%

12.50%

13.25%

14.00%

Term 36

11.50%

12.50%

13.25%

14.00%

Term 48

11.75%

12.50%

13.50%

14.25%

Term 60

12.00%

13.00%

13.75%

14.50%

Term 72

12.50%

13.50%

14.00%

14.75%


ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด

ผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

การค้ำประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิก กบข. มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำเสนอขอสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นพนักงานประจำ หรือสมาชิก ของ กบข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอสินเชื่อ
 2. มีเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่าเดือนละ 12,000 บาท และมีเงินได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
 3. ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบันการเงินใดๆ
 4. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ขอสินเชื่อ) รวมกับระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรพนักงาน กบข. หรือ สำเนาบัตรสมาชิก กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 6. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และบุคคลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อรถ รุ่นรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

ประเภทรถยนต์

เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ ทุกยี่ห้อทุกรุ่น (ไม่รวมรถที่จดทะเบียนหรือใช้เพื่อการขนส่งและการพาณิชย์)

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

 1. Call Center โทร. 02-740-7400 หรือ 1572 กด *6
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจยานยนต์
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
 5. บริษัท เคาน์เตอร์เชอร์วิส จำกัด ทุกสาขาใน 7-Eleven

ช่องทางและวิธีการชำระค่างวดเช่าซื้อ

 1. ชำระเงินได้ที่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 3 ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
 2. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน), ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ
 3. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ
 4. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย โดยมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นตามอัตราที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บ
 5. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามอัตราที่ผู้รับชำระเงินเรียกเก็บ
 6. ชำระเงินโดยใช้บริการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) (เฉพาะสินเชื่อรถยนต์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ
 7. ชำระเป็นเช็คล่วงหน้า