บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


โครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที ลีสซิ่ง เพื่อสมาชิก กบข.


สินเชื่อธนชาต

สิทธิพิเศษ

  • ส่วนลดสูงสุด 2,000 ถึง 5,000 บาท ตามรุ่นและยี่ห้อที่บริษัทกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 250 cc ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน / ขนาดเครื่องยนต์ 250 cc ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.65 ถึง 7.95 % ต่อเดือน (เฉพาะรุ่น 250 CC ขึ้นไปลดจากอัตราปกติอีก 0.25% ต่อ ปี)
  • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์

  1. สมาชิกติดต่อ Call Center T-leasing 0-2832-2555 และแจ้งชื่อ รุ่นรถที่ต้องการ และเบอร์โทรศัพท์เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที ลีสซิ่ง ประจำพื้นที่ (RM) จะติดต่อกลับสมาชิก เพื่อแจ้งขั้นตอนการซื้อรถจักรยานยนต์ภายใน 1 – 2 วันทำการ

วิธีการแสดงสิทธิ์

  1. สมาชิกสามารถแสดงสิทธิ์โดยแสดงบัตรสมาชิกผ่าน Application My GPF
  2. สมาชิก กบข. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  3. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ต้องมีสมาชิก กบข. เป็นผู้ค้ำประกัน
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถาม โทร 0 2832 2555