บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆกรุงเทพประกันชีวิต - แบบประกัน บี แอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์

แบบประกัน

แบบประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง

รายละเอียดแบบประกัน

เป็นแบบประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง และคุ้มครองชีวิต (รายละเอียดตามตารางแนบ)

จุดเด่นแบบประกัน

  1. คุ้มครองสูงสุด 700% ของทุนประกันภัย (สำหรับแผนบรอนซ์ – แผนโกลด์)
  2. คุ้มครองมะเร็ง 3 ระยะ รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ / รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษา / ครอบครัวรับมรดกเมื่อเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
  3. คุ้มครองโรคมะเร็งถึงอายุ 90 ปี

สิทธิพิเศษสมาชิก กบข.

สมาชิกได้รับส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย 10%

หมายเหตุ

แบบประกันนี้อยู่ในโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขที่ กบข. จัดทำขึ้นมานี้ ถือเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิกและครอบครัวรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อแผนการต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การออมเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ ยามเจ็บไข้หรือยามฉุกเฉิน โดยให้สมาชิกได้เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวในอัตราเบี้ยประกันพิเศษจากบริษัทประกันชีวิตที่มั่นคง มีความพร้อมในการให้บริการแก่สมาชิกทั่วประเทศ

วิธีการใช้สิทธิ์

สมัครผ่าน My GPF Application โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ

  1. โทร Call Center 0-2777-8888
  2. ตัวแทนประกัน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรสมาชิก กบข. หรือ สำเนาบัตรพนักงาน กบข. (กรณีบัตรสมาชิก กบข. สูญหายอนุโลมให้ใช้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก) / digital card แสดงบัตรผ่าน My GPF Application

ระยะเวลาโครงการ

19 พ.ย.62 – 31 ธ.ค. 63