บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆแบบประกันสะสมทรัพย์ สมใจนึก 15/6

แบบประกัน

สะสมทรัพย์ ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี / ระยะเวลาชำระเบี้ย 6 ปี

รายละเอียดและเงื่อนไขแบบประกัน

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 6 ปี

การจ่ายผลประโยชน์

กรณีเสียชีวิต
 • ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 5 คุ้มครอง 500% ของเงินเอาประกันภัย
 • ปีที่ 6 - 15 คุ้มครอง 600% ของเงินเอาประกันภัย
กรณีมีชีวิตอยู่
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14 รับเงินคืนปีละ 12% ของเงินเอาประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ปี รับเงินคืน 612% ของเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย: 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • เงินเอาประกันภัยประกันเริ่มต้น 20,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยรายงวด ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

เพศชายและเพศหญิงเท่ากันตามตาราง
อายุ (ปี)รายปีราย 6 เดือนราย 3 เดือนIRR
0 - 49945.00491.40255.153.02
50 - 64960.00499.20259.202.87
65 - 70970.00504.40261.902.77

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน

จุดเด่นแบบประกัน

 • ผลตอบแทนสูง (IRR สูงสุด 3.02 %)
 • ความคุ้มครองสูง

สิทธิพิเศษสมาชิก กบข.

 • เป็นแบบประกันที่ขายเฉพาะสมาชิก กบข.
 • สมาชิก กบข. รับของสมนาคุณ ดังนี้
 • ชำระเบี้ยประกัน (บาท)ของสมนาคุณ
  น้อยกว่า20,000 บาทกระเป๋า Esprit รุ่น Esprit Pouch bag มูลค่า 990 บาท 
  20,000 - 49,999 บาทกระเป๋าสะพายข้าง Anello มูลค่า 1,890 บาท 
  50,000 บาทขึ้นไปกระเป๋าเป้ Anello มูลค่า 2,490 บาท 

  จำกัดสิทธิ์รับของสมนาคุณ 40 ท่านแรก ในแต่ละอัตราเบี้ยประกัน

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระจริงสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

วิธีการใช้สิทธิ์

สมัครผ่าน My GPF Application โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ

 1. โทร Call Center 0-2118-5555
 2. ตัวแทนประกัน บมจ. ทิพยประกันชีวิต

ระยะเวลาโครงการ

1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 63