บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆแบบประกันตลอดชีพไอ ชิลด์ แอล 90/10 (i-Shield L 90/10)

แบบประกัน

คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

รายละเอียดและเงื่อนไขแบบประกัน

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

การจ่ายผลประโยชน์

กรณีเสียชีวิต
 • คุ้มครอง 100% ของเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา
กรณีมีชีวิตอยู่
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 89 ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของเงินเอาประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
 • เงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

จุดเด่นแบบประกัน

 • ความคุ้มครองยาว
 • มีเงินคืนตลอดสัญญา

สิทธิพิเศษสมาชิก กบข.

 • เป็นแบบประกันที่ขายเฉพาะสมาชิก กบข.
 • สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. รับของสมนาคุณ ดังนี้
 • ชำระเบี้ยประกัน (บาท)ของสมนาคุณ
  น้อยกว่า20,000 บาทกระเป๋า Esprit รุ่น Esprit Pouch bag มูลค่า 990 บาท 
  20,000 - 49,999 บาทกระเป๋าสะพายข้าง Anello มูลค่า 1,890 บาท 
  50,000 บาทขึ้นไปกระเป๋าเป้ Anello มูลค่า 2,490 บาท 

  จำกัดสิทธิ์รับของสมนาคุณ 40 ท่านแรก ในแต่ละอัตราเบี้ยประกัน

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระจริงสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

วิธีการใช้สิทธิ์

สมัครผ่าน My GPF Application โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ

 1. โทร Call Center 0-2118-5555
 2. ตัวแทนประกัน บมจ. ทิพยประกันชีวิต

ระยะเวลาโครงการ

1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 63