บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สิทธิพิเศษจาก กบข. รับส่วนลด Sizzlerรายละเอียด

·       ส่วนลด Sizzler มูลค่า 50 บาท ทุกเมนู ทุกสาขา

·     จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ

ระยะเวลารับสิทธิ์

·       ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.- 30 ก.ย. 63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

วิธีการรับสิทธิ์

·       โค้ดมีเวลาจำกัด กดรับสิทธิ์แล้วต้องใช้สิทธิ์ทันที โดยโชว์โค้ดที่แคชเชียร์หน้าร้าน

·      สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

·      กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ