บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


สิทธิพิเศษสวนนงนุช พัทยา เพื่อสมาชิก กบข.
รายละเอียด และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

Package 1

ชมสวนลอยฟ้า

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

ชมการแสดงช้างแสนรู้

นั่งรถชมสวนสวย

รับประทานอาหารกลางวัน

  ผู้ใหญ่ราคา 400 บาท / คน (ราคาปกติ 1,130 บาท /คน)

  เด็กราคา 300 บาท / คน (ราคาปกติ 565 บาท / คน)

หมายเหตุ เด็กความสูงไม่เกิน 140 ซ.ม.


Package 2

ชมสวนลอยฟ้า

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

ชมการแสดงช้างแสนรู้

นั่งรถชมสวนสวย

  ผู้ใหญ่ราคา 300 บาท / คน (ราคาปกติ 780 บาท /คน)

  เด็กราคา 200 บาท / คน (ราคาปกติ 390 บาท / คน)

เด็กความสูงไม่เกิน 140 ซ.ม.

ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ระยะเวลารับสิทธิ์ มี.ค. - 31 ส.ค. 63

สมาชิกใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวน

....................................................................................................................................