บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษ Art in Padise Bangkok เพื่อสมาชิก กบข.
รายละเอียด

1. ส่วนลดบัตรเข้าชมสำหรับสมาชิก กบข. เท่านั้น

  - บัตรเข้าชมราคาพิเศษ 120 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

  - ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 64

2. บัตรสมาชิก รับส่วนลดได้สูงสุด 1 ท่าน วัน

3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดช่วงเทศกาล    หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์

4. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน  โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

เงื่อนไข

กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษ
กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application 
https://bit.ly/2WsOKgQ

....................................................................................................................................