บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษ Sea Life Bangkok และ Madame Tussauds และ Ice Age 4D เพื่อสมาชิก กบข.
รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1. ส่วนลด 73% บัตรเข้าชม Sea Life Bangkok   Madame Tussauds และ4D  Ice Age

    - ราคาปกติ 1,180 บาท ลดเหลือ 320 บาท

2. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง GPF Application และแสดงรูปบัตรสมาชิก กบข. (Digital Card) ก่อนซื้อบัตร

3. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ สามารถใช้ส่วนลดได้ทั้งสมาชิกและผู้ติดตามทุกคน

4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดช่วงเทศกาล  หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ระยะเวลารับสิทธิ์ 5 มิ.ย. - 5 ก.ย.63 

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน  โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

วิธีการรับสิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่านทาง GPF Application และแสดงรูปบัตรสมาชิก กบข. (Digital Card)   หรือแสดงบัตรสมาชิก กบข. ที่จุดจำหน่ายบัตร

กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ

....................................................................................................................................