บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ครายละเอียด

1.ผู้ใช้สิทธิต้องแสดงบัตรสมาชิก กบข.  ณ จุดจำหน่ายบัตรผ่านประตูสวนน้ำ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

2.บัตรสมาชิก กบข. สามารถพาผู้ติดตามเข้าสวนน้ำได้ 2 ท่านได้ในอัตราส่วนลด 40% จากราคาปกติ

3.ผู้ที่มีส่วนสูง 90 - 120 เซนติเมตร ราคา 168 บาท จากปกติ 280 บาท และ ผู้ที่มีส่วนสูง 120 เซ็นติเมตรขึ้นไป  ราคา 240 บาท จากปกติ 400 บาท

4.บัตรสมาชิก กบข.  สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง / 1 สิทธิ์ / 1 วัน

5.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

6.ระยะเวลารายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 63

เงื่อนไข

กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษ
กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application 
https://bit.ly/2WsOKgQ