บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษร้านบ้านแอนด์บียอนด์ ( Baan & Beyond) เพื่อสมาชิก กบข.

ร้านบ้านแอนด์บียอนด์ ( Baan & Beyond)
  • ลดเพิ่ม 100 บาทเมื่อซื้อสินค้าที่บ้านบียอนด์ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (ใช้ได้ทั้งสินค้าราคาปกติและราคาโปรโมชั่น)

ระยะเวลา

เริ่ม 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563


วิธีการใช้สิทธิ์

กดรับ e-coupon ผ่าน My GPF Application และ แสดง e-coupon ก่อนชำระสินค้าที่ cashier