บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการสิทธิพิเศษ โรงเรียนกวดวิชา Top One (ท็อปวัน) เพื่อสมาชิก กบข.

บริษัท ท็อปวันการศึกษา จำกัด มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 20 ปี และได้เปิดให้บริการ “โรงเรียนกวดวิชา Top One (ท็อปวัน)” โดยเน้นหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษา มีหลักสูตรของ Top One ที่เปิดสอนมี 5 วิชา ดังนี้

 1. คณิตศาสตร์ เตรียมอนุบาล - ม.6
  เน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา (ตีโจทย์)
  เน้นพัฒนาทักษะการคำนวณ (คิดเลขเร็ว)
  เตรียมสอบแข่งขัน
 2. วิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3
  เริ่มจากบทเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาในโรงเรียน
  เสริมสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
  เน้นเทคนิคในการทำโจทย์วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ เตรียมอนุบาล - ม.6
  เริ่มจากบทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
  พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  Phonics
  Reading Comprehension
  Reading Skills
  Speaking
  Writing
  Grammar
 4. ภาษาไทย เตรียมอนุบาล - ป.6
  จุดเด่นวิชาภาษาไทย
  เริ่มจากบทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
  พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  เน้นหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง
  สร้างนิสัยรักการอ่าน
 5. ปั้นดินเกาหลี เตรียมอนุบาลขึ้นไป
  พัฒนาสมองซีกขวา
  เสริมสร้างจินตนาการและสมาธิ
  พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ IQ
  ค่าเรียน
  เดือนละ 1,400 บาท/วิชา
  ค่าแรกเข้า 400 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.

เลือก เรียนฟรี 1 เดือน (มูลค่า 1,400) บาท เมื่อลงทะเบียนเรียน 6 เดือน หรือเลือก ฟรี ค่าแรกเข้า 400 บาท

เงื่อนไขข้อกำหนดแคมเปญ

 1. สามารถเลือกใช้ได้แค่ 1 สิทธิพิเศษ เท่านั้น
 2. จำกัดการใช้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดทั้งแคมเปญ
 3. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 4. เงื่อนไขอื่นๆตามที่บริษัท กำหนด

วิธีการใช้สิทธิ์

สมาชิกแสดงสิทธิ์ได้โดยกดรับสิทธิ์ผ่านทาง GPF Application และแสดงรูปบัตรสมาชิก กบข. (Digital Card) เพื่อรับสิทธิพิเศษ ที่โรงเรียนกวดวิชา Top One (ท็อปวัน) ทุกสาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม 2562 –31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ www.toponeschool.com