บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษบ้านพฤกษา สำหรับสมาชิก กบข.


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

  1. ส่วนลดพิเศษ 1.5% เพิ่มเติมจากส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าทั่วไป ในการจองซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทพฤกษาฯ และบริษัทในเครือ
  2. สิทธิพิเศษในการจองซื้อที่อยู่อาศัยรอบ VIP ของโครงการใหม่ ก่อนการเปิดขาย สำหรับโครงการที่มีการเปิดจองรอบ VIP
  3. สิทธิพิเศษในการสมัคร Pruksa Member เพื่อรับสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ จาก Pruksa Family Privilege และเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
  4. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก กบข. ที่จองซื้อที่อยู่อาศัยในทุกโครงการ ทุกทำเลของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

วิธีการใช้สิทธิ์

แสดงบัตรสมาชิก กบข. ผ่าน Application My GPF หรือ แสดงบัตรสมาชิกตัวจริง