บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สมาชิก กบข. “แบ่งชำระค่าหนังสือ” ได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศ“คุณช่วยชาติ....เราช่วยคุณ”

สมาชิก กบข. “แบ่งชำระค่าหนังสือ”

ได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สมาชิก กบข. สามารถเลือกซื้อหนังสือเพื่อทำรายการแบ่งชำระได้ทุกหมวด ที่เป็นของสำนักพิมพ์ ซีเอ็ด และในเครือ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 10 %
 2. สมาชิก กบข. แจ้งกับพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์แบ่งชำระค่าหนังสือ โดยกดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application หรือ แสดงบัตรสมาชิก กบข.
 3. การแบ่งชำระค่าหนังสือ สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด ไม่มีดอกเบี้ย โดยวงเงินสำหรับแบ่งชำระในงวดที่ 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 3,000 บาท
  • งวดที่ 1 ลูกค้าชำระค่าสินค้า ณ วันที่ซื้อ 50%
  • งวดที่ 2 ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือ 25 % ภายในเดือนถัดไป
  • งวดที่ 3 ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือ 25 % ภายในเดือนถัดไป
 4. สามารถชำระเงินค่าแบ่งชำระ ได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต*
 5. รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าหนังสือได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศ
*กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต รับชำระขั้นต่ำ 300 บาท อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ออกบัตรเครดิต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา หรือ 0-2826-8555 กด 7