บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษ SE-ED Book Center สำหรับสมาชิก กบข.เงื่อนไขการใช้

  • ได้รับส่วนลดเมื่อแสดงบัตรสมาชิก กบข.
  • ส่วนลด 10% สำหรับหนังสือที่มีโลโก้ซีเอ็ด
  • ส่วนลด 5% สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์อื่น
  • ยกเว้น : วารสารไทย ต่างประเทศ และสินค้ายกเว้น
  • ยกเว้น : ร้านเครือข่าย โลตัส ชลบุรี , โลตัส ลำปายมาศ และศูนย์หนังสือบุรีรัมย์