บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษ ร้านนายอินทร์ สำหรับสมาชิก กบข.


  • แสดงบัตรสมาชิกผ่าน application กบข. หรือ แสดงบัตรสมาชิก Digital Card รับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านนายอินทร์ ครบ 500 บาท พร้อมรับสิทธิ์สมัครสมาชิกนายร้านหนังสือนายอินทร์ ฟรี (เฉพาะลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่สมัครสมาชิกนายอินทร์ เท่านั้น)
  • ร้านนายอินทร์ทุกสาขา ยกเว้น สาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ
  • จำนวนสิทธิ์ สมาชิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563