บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษบ้านพฤกษา สำหรับสมาชิก กบข.
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

1. ส่วนลดพิเศษ ล้านละ 10,000 บาท เพิ่มเติมจากส่วนลดและโปรโมชั่น สำหรับลูกค้าทั่วไป ในการจองซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท พฤกษาฯและบริษัทในเครือ

ยกเว้นโครงการ The Reserve และ The Palm

2. สิทธิพิเศษในการสมัครเป็นสมาชิก Pruksa Member เพื่อสะสมคะแนนจากการแนะนำลูกค้าและรับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำมากมาย

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

วิธีการใช้สิทธิ์

แสดงบัตรสมาชิก กบข. ผ่าน Application My GPF หรือ แสดงบัตรสมาชิกตัวจริง


กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ