บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. เรียนภาษาต้องที่ ecc“โครงการส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. เรียนภาษาต้องที่ ecc” คือ

โครงการที่มอบส่วนลดคอร์สเรียนภาษาแบบกลุ่มที่สถาบัน ecc ทั้งหมด 32 สาขาทั่วประเทศ หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น

เงื่อนไข

  • สมัครเรียนหลักสูตรภาษาแบบกลุ่ม 1 หลักสูตร รับส่วนลด 30% จากอัตราปกติ
  • สงวนสิทธิ์ส่วนลดสำหรับสมาชิก 1 คน/ 1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง /เดือน
  • ส่วนลดไม่สามารถใช้กับหลักสูตรส่วนตัวและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

วิธีการใช้สิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่านทาง GPF Application และแสดงรูปบัตรสมาชิก กบข. 
บน Application ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ก่อน สมัครเรียน

กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQion https://bit.ly/2WsOKgQ