บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ส่วนลดบริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เซอร์วิสฮีโร่ เพื่อสมาชิก กบข.รายละเอียดสิทธิพิเศษ

1. ส่วนลด 15% (ให้บริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

1.1 พ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค :บริการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฉีดพ่นละอองฝอย ฆ่าเชื้อโควิด-19 และเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอื่นๆ ได้ถึง 99%  โดยค่าบริการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.=1,999 บ.  พื้นที่ 51-100 ตร.ม.=2,500 บ. และขนาดพื้นที่อื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อัตราต่ำสุดราคา 9 บ./ตร.ม. สำหรับ 10,001 ตร.ม. ขึ้นไป

1.2 อบโอโซนฆ่าเชื้อโรค : บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนด้วยเครื่องผลิตโอโซนขนาดใหญ่ ผลิตได้สูงถึง 50,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง โดยค่าบริการพื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.=5,500 บ. พื้นที่ 51-100 ตร.ม.=6,500 บ. และขนาดพื้นที่อื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อัตราต่ำสุด 34 บ./ตร.ม. สำหรับ 10,001 ตร.ม. ขึ้นไป

1.3 แม่บ้านทำความสะอาด + นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค : บริการทำความสะอาดจะเป็นการปัด กวาด เช็ด ถู และปัดฝุ่นหรือเช็ดกระจกในจุดที่มือเอื้อมถึง โดยบริการนี้จะเพิ่มการใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัสที่เกาะอยู่บนพื้นผิวสัมผัส

- ระยะเวลา 2 ชม. =1,099 บาท  (แม่บ้านทำความสะอาดอย่างเดียว 599 บาท)

- ระยะเวลา 3 ชม. =1,199 บาท (แม่บ้านทำความสะอาดอย่างเดียว 699 บาท

- ระยะเวลา 4 ชม. =1,299 บาท (แม่บ้านทำความสะอาดอย่างเดียว 799 บาท)

- ระยะเวลา 5 ชม. =1,499 บาท (แม่บ้านทำความสะอาดอย่างเดียว 899 บาท)

- ระยะเวลา 6 ชม. =1,699 บาท (แม่บ้านทำความสะอาดอย่างเดียว 1,199 บาท)

หมายเหตุ ระบบจะประเมินระยะเวลาโดยประมาณในการทำความสะอาด จากจำนวนห้องนอนและห้องน้ำที่ต้องการทำความสะอาดเป็นหลัก

2. ส่วนลด 10% (ให้บริการทั่วประเทศ)

บริการล้างแอร์ : 1 เครื่อง 599 บาท และ 2 เครื่องขึ้นไป เครื่องละ 550 บาท โดยเป็นการล้างแอร์แบบแยกส่วน เหมาะกับการล้างแอร์เป็นประจำทุก 6 เดือน

-ราคาที่ระบุในรายละเอียดข้างต้นยังไม่ได้หักส่วนลดตามสิทธิพิเศษ

-ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ

-ระยะเวลารับสิทธิ์ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563  

-เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

วิธีการใช้สิทธิ์

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ServisHero จาก App store หรือ Playstore

2.หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นและเลือกบริการที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จึงกดรับสิทธิ์ใน My GPF Application จากนั้นนำโค้ดที่ได้รับ ( GPFHERO) ไปกรอกในช่อง “ใส่คูปองโค้ด” เพื่อรับส่วนลดก่อนชำระเงิน

3.สอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ @servishero หรือโทร. 063-236-6640