บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คู่มือจัดการหนี้เป็นหนี้ ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไป แล้วเป็นหนี้อย่างไรถึงจะแฮปปี้...


หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ คู่มือจัดการหนี้ คู่มือที่คนเป็นหนี้ต้องอ่าน !

เริ่มตั้งแต่การประเมินสุขภาพหนี้ การบันทึกรายจ่าย การแจกแจงหนี้

ไปจนถึงเทคนิคการจัดการหนี้แต่ละประเภท และวิธีป้องกันการเป็นหนี้

สมาชิกที่มีปัญหาเรื่องหนี้นัดปรึกษาศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข. ได้ที่ My GPF Application เลือกเมนู

นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน หรือคลิก https://forms.gle/BXX6scQ6r5UYG45d6