บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

วางแผนอย่างไรให้ เป็นหนี้ไม่เป็นทุกข์

ใครๆก็เป็นหนี้ได้” ไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไป เพราะในบางสถานการณ์ก็จำเป็นต้องก่อหนี้ เช่น เป็นหนี้จากการซื้อบ้านหรือรถยนต์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เนื่องจากการจะเก็บเงินให้ครบทั้งจำนวนนั้นกินเวลามากเกินไป หรือเป็นหนี้จากการใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนั้น หัวใจของการเป็นหนี้ เพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ คือ


เป็นหนี้เท่าที่ผ่อนไหว หากไม่อยากปวดหัวกับภาระหนี้ก็ต้องมั่นใจก่อนว่ากู้แล้วจะผ่อนไหว ซึ่งโดยทั่วไปสถาบันการเงินกำหนดความสามารถในการชำระหนี้ไว้ไม่ควรมีภาระหนี้เกินร้อยละ 40 ถึง 60 ของรายได้ประจำ เช่น หากมีรายได้ประจำ 30,000 บาท ก็ไม่ควรมีภาระการผ่อนต่อเดือนเกิน 18,000 บาท เพื่อให้มีเงินเหลือไว้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือยามฉุกเฉินบ้าง มิฉะนั้นเมื่อเงินไม่พอใช้ก็จะกู้หนี้เพิ่มทำให้มีหนี้บานปลายไม่สิ้นสุดจนกลายเป็นปัญหาการเงินในอนาคต

 

เป็นหนี้แล้วต้องจ่าย แค่คิดให้กู้ผ่านวันนี้ได้อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีวินัยจ่ายหนี้ได้ตรงตามสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้มีดอกเบี้ยหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม เช่น หนี้บ้านหรือหนี้รถยนต์ หากชำระล่าช้าจะมีเบี้ยปรับ หรือหากค้างชำระเกินกว่าที่กำหนดไว้จะโดนยึดได้ หรือ หนี้ค้างบัตรเครดิตไม่ควรจ่ายแค่ขั้นต่ำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี หากจ่ายแค่ขั้นต่ำดอกเบี้ยเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งถ้าชำระหนี้เดิมยังไม่หมดแล้วก่อหนี้ใหม่เข้ามาเพิ่มอีก จะยิ่งทำให้หมุนเงินไม่ไหวและสุดท้ายก็ติดกับดักหนี้สินไปในที่สุด

 

เป็นหนี้แล้วผ่อนให้หมดเร็ว หนี้สินถือเป็นอุปสรรคสำคัญของการสร้างความร่ำรวย เพราะขณะที่กำลังเป็นหนี้อยู่นั้น เราต้องเจียดรายได้บางส่วนไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ แทนที่จะนำเงินส่วนนั้นไปเป็นการออมหรือลงทุนต่อยอดเงินให้งอกเงย ดังนั้นอย่าลืมวางแผนผ่อนหนี้ให้หมดเร็วๆ ตัวอย่างเช่น หนี้บ้าน ควรผ่อนเพิ่มทุกงวดหรือเมื่อมีเงินก้อนก็ทยอยโปะเพิ่ม หรือรีไฟแนนซ์เมื่อครบเงื่อนไข นอกจากจะทำให้ประหยัดดอกเบี้ยแล้วยังช่วยให้บ้านเป็นของเราเร็วขึ้น มีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณมากขึ้น

 

ควรไตร่ตรองให้ดีทุกครั้งก่อนกู้และทบทวนแผนการจ่ายหนี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีสัญญาณว่ารายได้ที่มีเริ่มไม่พอจ่ายหนึ้และไม่พอใช้ ควรรีบลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะจ่ายหนี้ล่าช้าหรือค้างชำระหนี้จนมีดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับเพิ่ม จะยิ่งทำให้ปัญหาหนี้บานปลายจนแก้ไขได้ยากมากขึ้น สำหรับสมาชิก กบข. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านการเกษียณ หรือข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงินสามารถนัดหมายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินได้ที่ เมนู นัดหมายปรึกษา ใน My GPF Applicationเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้