บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ก่อนจะกู้ต้องรู้อะไรบ้าง
ใครที่กำลังมีแผนจะขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือนำมาเป็นทุนทำธุรกิจส่วนตัว
ต้องไม่พลาด 4 เรื่องต้องรู้ ก่อนวางแผนกู้สินเชื่อดังนี้
1.) พิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นการกู้ขอสินเชื่อที่สำคัญและจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
2.) เปรียบเทียบข้อมูล "อัตราดอกเบี้ย" และ "ค่าธรรมเนียม" จากสถาบันการเงินหลายแห่งก่อนตัดสินใจ
3.) ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระ โดยประเมินจากรายได้ รายจ่ายปัจจุบัน ภาระหนี้สินเดิมที่มีอยู่ โดยหนี้สินรวมต่อเดือนไม่ควรเกิน 30% ของรายได้
4.) มีแผนสำรองกรณีผ่อนชำระหนี้ไม่ไหว เช่น เตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน
ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือสมาชิก กบข. ควรจะต้องเลือกเงื่อนไขสินเชื่อที่เหมาะสมกับความจำเป็นของตนเองมากที่สุด และเริ่มวางแผนการใช้จ่ายไว้แต่เนิ่น ๆ ซึ่ง กบข. เองก็มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิก โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แอป กบข. เมนู "สิทธิพิเศษ" เลือกหมวดหมู่ "การเงิน" แล้วค้นหาสินเชื่อที่ต้องการได้เลย หรือคลิก https://bit.ly/2LMQu4V

#GPFcommunity #เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข #GPF