บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ทำความเข้าใจเงิน 5 ถุง ในบัญชีสมาชิก กบข.ชวนมาดูกันว่า เงิน 5 ถุงในบัญชีสมาชิก กบข. มีส่วนใดบ้าง ? และเงินส่วนไหนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

💰 ส่วนที่สมาชิกเป็นผู้นำส่งเอง 2 ถุง
ถุงเงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกส่งสะสมทุกเดือนตามกฎหมาย เดือนละ 3%
ถุงเงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) คือ เงินสะสมตามความสมัครใจของสมาชิก ตั้งแต่ 1 - 12% ต่อเดือน

สำหรับเงินส่วนนี้สมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี ตามยอดเงินที่นำส่งในปีนั้นได้อีกด้วย

💰 ส่วนที่รัฐเป็นผู้นำส่งให้ 3 ถุง
ถุงเงินสมทบ คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 3%
ถุงเงินชดเชย คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 2%
ถุงเงินประเดิม(ถ้ามี) คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เฉพาะกลุ่มที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540

ทั้งนี้ กบข. จะนำเงิน 5 ถุงในบัญชีสมาชิก ไปลงทุนเพิ่มดอกผลให้งอกเงย โดยหากสมาชิกท่านใดไม่ได้เลือกแผนการลงทุนด้วยตัวเอง เงินทั้งหมดจะถูกนำไปลงทุนตามนโยบายของแผนหลัก กบข. ตามที่กฎหมายกำหนด

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้