บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ทางเลือกบริหารจัดการเงิน สำหรับสมาชิก กบข. ที่กำลังจะเกษียณ


     

           


            คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกบริหารจัดการเงิน กบข. สำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณ

ก่อนอื่นสมาชิกต้องลองสำรวจความจำเป็นในการใช้เงินของตนเองเบื้องต้น จากนั้นสามารถเลือกวิธีบริหารจัดการเงินก้อน กบข. ได้ตามความต้องการของตนเอง โดยพิจารณาจากคำแนะนำดังต่อไปนี้

            1. สมาชิกที่มีแผนนำเงินก้อนไปใช้จ่ายทันที เช่น ต้องจัดการหนี้สิน, มีแผนลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว, ซื้อบ้าน ที่ดิน หรือสินทรัพย์ราคาสูงอื่น ๆ ทางเลือกที่แนะนำคือ “ขอรับเงินคืนทั้งก้อน”

            2. สมาชิกที่ยังไม่มีแผนใช้เงินก้อนทั้งหมด ทางเลือกที่แนะนำคือ “ออมต่อกับ กบข. ทั้งก้อน” เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากเงิน กบข. เพิ่มเติม

            3. สมาชิกที่มีแผนใช้เงินก้อนแค่บางส่วน หรือต้องการแบ่งเงินบางส่วนไว้เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเป็นประจำหลังเกษียณ ทางเลือกที่แนะนำคือ “ออมต่อกับ กบข. โดยสามารถเลือกวิธีออมต่อและขอรับเงินคืนได้ตามความต้องการ" ได้แก่
        •    ออมต่อกับ กบข. โดยทยอยขอรับเงินคืนรับเป็นงวด ๆ (รายเดือน/ราย 3 เดือน/ราย 6 เดือน/รายปี)
        •    ขอรับเงินคืนบางส่วน ส่วนที่เหลือออมต่อกับ กบข.
        •    ขอรับเงินคืนบางส่วน ส่วนที่เหลือออมต่อกับ กบข. โดยทยอยขอรับเงินคืนเป็นงวด ๆ (รายเดือน/ราย 3 เดือน/ราย 6 เดือน/รายปี)

เมื่อได้ข้อสรุปทางเลือกจัดการเงิน กบข. ของตนเองแล้ว สมาชิกสามารถเลือกวิธีขอรับเงินคืน หรือแจ้งความประสงค์ออมต่อกับ กบข. ได้ 2 ช่องทาง คือ

            1. แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ e-Filing หรือคลิกที่ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf

            2. แจ้งความประสงค์ที่ส่วนงานราชการต้นสังกัด โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน (แบบ กบข. รง 008/1/2555) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3maHAvE