บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

4 เรื่องต้องคิด ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน4 เรื่องที่ต้องคิด ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน 💡

✅ ศึกษาข้อมูลแผนการลงทุน
ผลตอบแทนย้อนหลังของแผนการลงทุนแต่ละแผนเป็นอย่างไร ? และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง ? โดยหลัก ๆ แล้วประเภทสินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุน จะมีดังนี้
- สินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น หุ้น อสังหาฯ
- สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้
- สินทรัพย์ทางเลือก อาทิ ทองคำ น้ำมัน ฯลฯ
โดยสมาชิกสามารถดูข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังและสัดส่วนสินทรัพย์ของแต่ละแผนการลงทุนได้ที่
https://bit.ly/2SIJEhb

✅ ระยะเวลาการลงทุน
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลกับผลตอบแทนในอนาคต โดยหากสมาชิกใกล้จะเกษียณอายุราชการ หรือมีระยะเวลาลงทุนน้อย อาจพิจารณาเลือกแผนที่มีความเสี่ยงตํ่าเพื่อรักษาเงินต้น แต่สำหรับสมาชิกที่อายุยังน้อย ยังมีเวลารับราชการอีกนาน หรือมีเป้าหมายลงทุนระยะยาว อาจพิจารณาเลือกแผนที่มีสัดส่วนลงทุนในหุ้นค่อนข้างมาก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น

✅ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง และความคาดหวังผลตอบแทน
โดยหลักการแล้ว “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” เป็นของคู่กัน หากเป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของสภาวะการลงทุน แต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน
ส่วนแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ จะเน้นสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ ซึ่งแม้จะมีความผันผวนน้อยกว่า แต่ก็อาจทำให้มีโอกาสรับผลตอบแทนน้อยลง

✅ สภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น เป็นอย่างไร
หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุนตามสภาวะการลงทุน ขอแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจหลักการลงทุนเป็นอย่างดี และสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ตลาดได้ค่อนข้างแม่นยำ โดยสมาชิกควรติดตามข่าวสารว่ามีผลกระทบใดที่ทำให้สภาวะการลงทุนผันผวนหรือไม่ อาทิ ปัจจัยการเมือง วิกฤตโรคระบาดร้ายแรง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อย หรือเปลี่ยนตามสถานการณ์การลงทุนนั้นไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไป เพราะการออมเงินกับ กบข. คือการลงทุนระยะยาว และความผันผวนจากสภาวะการลงทุนโดยส่วนใหญ่มักทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของสมาชิกในระยะสั้นเท่านั้นเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้