บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ทำไมสมาชิก กบข. จึงควรเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองสูตรสำเร็จ "ทวีค่าเงินออม" เพื่อวัยเกษียณสำหรับสมาชิก กบข. นั้น นอกจากปัจจัยด้านการออม "ออมให้เร็วพอ”และ "ออมให้มากพอ” อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือ “เลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสม”

กบข. มีความตระหนักเป็นอย่างดีว่าสมาชิกจำนวนกว่าล้านคนย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ➡ ความต่างเรื่องเป้าหมายของการออม บางท่านอาจจะมีความต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินออมอย่างพอประมาณให้ชนะเงินเฟ้อ เพื่อรักษาอำนาจซื้อในอนาคต หรือบางท่านอาจจะมีความมุ่งหวังให้เงินออมงอกเงยเติบโต เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในวัยเกษียณ

➡ ความแตกต่างของช่วงวัย/ระยะเวลาการลงทุนที่ไม่เท่ากัน คนวัยหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มรับราชการ เป็นวัยที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า และมีระยะเวลาลงทุนที่นานพอจะรับความผันผวนในบางเวลาจากสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่าง “หุ้น” ซึ่งจะแตกต่างกับสมาชิกวัยใกล้เกษียณที่มีระยะเวลาการลงทุนอีกไม่นาน จึงควรเน้นรักษาเงินต้นให้ปลอดภัย และเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารหนี้

➡ ความแตกต่างข้อสุดท้ายที่สำคัญมากนั่นคือระดับการยอมรับความเสี่ยงและความคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งโดยหลักการนั้น “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” มักจะมาควบคู่กัน หากเราเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูง ก็ต้องยอมรับความผันผวนจากสภาวะการลงทุน ยอดเงินผันแปรบ้างในบางเวลา ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่น ตราสารหนี้ แม้จะมีความผันผวนน้อยกว่า แต่ก็อาจทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนน้อยลง

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีแผนทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของ กบข. เพราะการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวัง และตรงกับเป้าหมายการออมเงินเพื่ออนาคตของตนเองได้

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้