บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

อายุเท่านี้ ควรลงทุนแบบไหนหากสมาชิก กบข. ต้องการเลือกแผนการลงทุนเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขอแนะนำให้นำปัจจัยเรื่อง “อายุ” หรือ “ระยะเวลาการลงทุน” มาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ เพราะถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกับผลตอบแทนจากการลงทุน

โดยสมาชิกที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ หรือมีระยะเวลาลงทุนน้อย อาจเลือกแผนการลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงตํ่าเพื่อรักษาเงินต้น แต่หากสมาชิกอายุยังน้อย ยังมีเวลารับราชการอีกนาน หรือมีเป้าหมายลงทุนระยะยาว อาจพิจารณาเลือกแผนที่มีสัดส่วนลงทุนในหุ้นค่อนข้างมาก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ กบข. เอง ก็มีแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว นั่นคือ “แผนสมดุลตามอายุ” ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ที่ลงทุนตามช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ด้วยหลักการ “อายุน้อยลงทุนในหุ้นเยอะ อายุเยอะลงทุนในหุ้นน้อย”
สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนสมดุลตามอายุ ได้ที่ https://bit.ly/31JBCJS

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้