บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษ Sea Life Bangkok เพื่อสมาชิก กบข.
รายละเอียด และเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1. ส่วนลด 40% บัตรเข้าชม Sea Life Bangkok   

    - ราคาปกติ 590 บาท ลดเหลือ 350 บาท

2. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง GPF Application และแสดงรูปบัตรสมาชิก กบข. (Digital Card) ก่อนซื้อบัตร

3. สมาชิก 1 สิทธิ์ พร้อมผู้ติดตามได้สูงสุด 6 คน ต่อ ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) 

4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดช่วงเทศกาล  หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ระยะเวลารับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน  โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

วิธีการรับสิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่านทาง GPF Application และแสดงรูปบัตรสมาชิก กบข. (Digital Card)   หรือแสดงบัตรสมาชิก กบข. ที่จุดจำหน่ายบัตร

กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ

....................................................................................................................................