บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิพิเศษ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจาก Allianz รับบัตรกำนัล Starbucks
รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1. เมื่อสมาชิก กบข. และครอบครัว ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ โปรแกรม Dance Moves แผนรายเที่ยวจะได้รับสิทธิพิเศษ บัตรกำนัล Starbucks ตามยอดซื้อดังนี้

1.1 ซื้อแผนรายเที่ยว 500 – 1,000 บาท / ต่อท่าน รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท

1.2 ซื้อแผนรายเที่ยว 1,001 -1,500 บาท / ต่อท่าน รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท

1.3 ซื้อแผนรายเที่ยว 1,501 – 2,000 บาท / ต่อท่าน รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาท

1.4 ซื้อแผนรายเที่ยว 2,001 บาทขึ้นไป / ต่อท่าน รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 400 บาท 

2. เมื่อสมาชิก กบข. และครอบครัว ซื้อประกันภัยการเดินทางโปรแกรม Dance Moves แผนรายปี มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อท่าน ได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท 

• รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Call Center โทร. 02-3058512

  รายละเอียดประกันเดินทางและค่าเบี้ยประกัน

  รายละเอียดความคุ้มครอง

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 65 ถึง 31 มีนาคม 66

วิธีการรับสิทธิ์

สมาชิกกดรับสิทธิ์ผ่านทาง My GPF Application ระบบจะเชื่อมต่อไปยัง Website ของ Allianz  จากนั้นกรอกข้อมูลผู้เดินทางและกดเลือกซื้อแบบประกันภัยการเดินทางและชำระเงิน โดยบัตรกำนัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ 

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้