บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. จากบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรีรายละเอียดสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. จากบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี

• รับฟรี ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ผ่านบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี สูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

• ความคุ้มครองข้างต้น ได้รับการยกเว้น เงื่อนไขดำรงเงินฝาก 5,000 บาทในบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี

• ความคุ้มครองครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน (โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากสมาชิกมีหรือเปิดบัญชีและลงทะเบียนสมบูรณ์ผ่าน My GPF Application)

• ธนาคารจะส่งข้อความยืนยันการรับสิทธิ์คุ้มครองผ่าน แอป ทัช ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหลังจากสมาชิกมีหรือเปิดบัญชีและลงทะเบียนสมบูรณ์ผ่าน My GPF Application โดยในข้อความจะระบุช่วงเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองให้สมาชิกอย่างชัดเจน

• ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตั้งแต่ 27 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64

• จำกัด 1 บัญชี/ 1 สิทธิ์

วิธีการรับสิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่านทาง MY GPF Application เข้าเมนูสิทธิพิเศษ หมวดการเงิน

•  กรณียังไม่มีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี สามารถเปิดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ผ่านช่องทางสาขาธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ได้ทุกสาขา จากนั้นกดรับสิทธิ์เพื่อรับความคุ้มครอง ฟรี ผ่าน My GPF Application

• กรณีมีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี แล้ว รับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application ได้เลย

• หลังจากกดรับสิทธิ์เพื่อรับความคุ้มครอง ผ่าน My GPF Application แล้ว รอรับข้อความยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านแอป ทัช ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหลังจากลงทะเบียนสมบูรณ์

ข้อมูลการติดต่อเคลมประกัน

1. สามารถเข้ารับการรักษากับ สถานพยาบาลใดก็ได้ทั่วประเทศ และทำการสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน

แล้วนำเอกสาร ไปเคลมประกันออนไลน์กับ ธนชาตประกันภัย www.thanachartinsurance.co.th หรือ ติดต่อ 02 308 930 สมาชิกจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ภายใน 15 วันทำการ หลังจากดำเนินเรื่องขอเบิก

2. แสดงบัตร E-Care Card พร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับการรักษาจากอุบัติเหตุแบบไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถสมัครบัตร E-Care Card ได้ที่ www.ttbbank.com