บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

กรุงศรี ออโต้ แจกอั่งเปารับคะแนนเดอะวัน
รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สมาชิก กบข. รับคะแนนเดอะวัน สูงสุด 8,888 คะแนน เมื่อสมัครสินเชื่อกับกรุงศรีออโต้ โดยแบ่งตามกลุ่มของลูกค้าดังนี้

1. นิว คาร์ : รับคะแนนเดอะวัน 8,888 คะแนน

2. ยูส คาร์ : รับคะแนนเดอะวัน 8,888 คะแนน

3. คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ : รับคะแนนเดอะวัน 8,888 คะแนน    

4. กรุงศรี มอเตอร์ไซด์ : รับคะแนนเดอะวัน 2,000 - 4,000 คะแนน (ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่น)

วิธีการรับสิทธิ์ 

สมัครสินเชื่อเพื่อรับคะแนนเดอะวันบนเว็บไซต์ www.gpf.or.th หมวดสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีออโต้

ผ่านลิ้งค์  https://kautolink.com/4h6v0K

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับสิทธิ์

  • สมาชิก กบข. สมัครสินเชื่อ นิว คาร์, ยูส คาร์, กรุงศรี บิ้กไบค์, กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ ภายในวันที่ 11 ก.พ. 64 – 31 มี.ค 64 และ ได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา และรับรถ ภายในวันที่ 30 เม.ย 64
  • สมาชิก กบข. สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ แบบโอนเล่มทะเบียนและไม่โอนเล่มทะเบียน ภายในวันที่ 11 ก.พ. 64 – 31 มี.ค 64 และ ได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา ภายในวันที่ 30 เม.ย 64
  • การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอพพลิเคชั่น โก บาย กรุงศรี ออโต้ ( Go by Krungsri Auto)
  • ผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่สมาชิก กบข. ได้แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น
  • สมาชิก กบข. จะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือน หลังจากที่แคมเปญสิ้นสุด ภายใน 60 วัน และสามารถยืนยันการรับสิทธิ์ได้ภายใน 180 วันหลังจากแคมเปญสิ้นสุด หากเกินกำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงื่อนไขการรับสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิก กบข. กดรับรางวัลภายใต้หมวด “รับคะแนนเดอะวัน” เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน บริษัทจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่สมาชิก ได้แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอพพลิเคชั่น โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่สมาชิกกดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
  • สมาชิก กบข. ที่ขอสินเชื่อ 1 สัญญา สามารถรับคะแนนสะสม ได้ 1 ครั้ง