บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ธนชาต ttbDRIVE สินเชื่อรถแลกเงิน เคลียร์หนี้
รายละเอียดสิทธิพิเศษ 

  • สินเชื่อรถแลกเงิน เคลียร์หนี้ คือ สินเชื่อสำหรับคนที่มีรถยนต์และต้องการรวบหนี้ต่างๆ เช่น หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล โดยใช้วงเงินสินเชื่อรถแลกเงินในการปิดหนี้ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.18% ต่อปี
  • สมาชิก กบข. ที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน และมีการทำสัญญาภายใน 31 มีนาคม 2565 รับฟรี! e-Voucher เทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท/สัญญา
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการลงทะเบียนสมัครรับสิทธิ์ทางออนไลน์ผ่าน My GPF Application โดยชื่อที่ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อจะต้องตรงกับชื่อที่ได้รับอนุมัติในระบบของธนาคารธนาคารจะจัดส่ง e-Voucher ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับธนาคาร (หมายเลขเลขโทรศัพท์มือถือต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่สมัครสินเชื่อ) ภายใน 30 วันถัดไปนับจากวันที่ทำสัญญาสินเชื่อรถแลกเงิน
  • รับสิทธิ์การใช้ e-Voucher ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา เพียงแสดงรหัสผ่านทาง SMS 
  • เฉพาะท่านที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564  สามารถใช้ e-Voucher ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564
  • เฉพาะท่านที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 30 ธ.ค. 2564  สามารถใช้ e-Voucher ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ได้ถึงวันที่ 4 ก.พ. 2565 
  • เฉพาะท่านที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565  สามารถใช้ e-Voucher ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
  • เมื่อกดรับสิทธิ์ e-Voucher แล้วต้องใช้งานทันทีภายใน 1 ชั่วโมง
  • สมาชิก สามารถใช้ e-Voucher แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ และยาสูบ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ศูนย์อาหาร บิลเพย์เมนท์และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของเทสโก้ โลตัส
  • โปรโมชันนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของร้านค้าที่ร่วมรายการได้
  • กรณีสมาชิก กบข. สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ผ่านช่องทางของ กบข. หรือสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ผ่านช่องทางอื่นๆ พร้อมกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล/สัญญา เท่านั้น
  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  ระยะเวลาการรับสิทธิ์ 

  • ระยะเวลาการรับสิทธิ์และได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 65

  เงื่อนไขในการสมัคร

  • ผู้สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ต้องมีอายุ 20-65 ปี
  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
  • ประเภทรถที่สามารถใช้ขอสินเชื่อ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ โดยมีอายุรถสูงสุด 10 ปี

  เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
  6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ 

  วิธีการรับสิทธิ์

  กดรับสิทธิ์ผ่าน Application My GPF โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1428